Ik sta als specialist ouderengeneeskunde geregistreerd in het BIG-register en ik voldoe aan de herregistratie eisen die aan de beroepsgroep worden gesteld. Ook ben ik lid van onze beroepsvereniging Verenso. Ik werk volgens de beroepsgroep vastgestelde richtlijnen.

Tevens neem ik deel aan een intervisiegroep, bestaande uit specialisten ouderengeneeskunde werkzaam in de eerste lijn en huisartsen die de kaderopleiding ouderengeneeskunde hebben gedaan. Op deze manier kun je gestructureerd van elkaars werkvraagstukken leren.

Het kwaliteitshandboek voor specialist ouderengeneeskunde van Verenso is een specifieke uitwerking van het KNMG Kwalitieitskader medische zorg “Staan voor kwaliteit”. Hierin staat beschreven op welke manier de specialist ouderengeneeskunde als deskundig, betrouwbaar, verantwoordelijk, transparant en toetsbaar kan worden aangemerkt.

Mijn verslaglegging vindt plaatst in een elektronisch patiëntendossier (EPD), waarbij de privacyaspecten volgens de geldende AVG-norm zijn gewaarborgd. Praktijk ter Horst heeft met Gerimedica B.V. een overeenkomst afgesloten voor het gebruik van het hunEPD te weten Ysis. Ysis is het eerste gecertificeerd EPD door Verenso. Gegevens uit het EPD kunnen, zonder dat uw persoonsgegevens bekend worden gemaakt, beschikbaar worden gesteld aan het VU medisch centrum Amsterdam ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. Wanneer u dat niet wilt kunt u dat aangeven.

Verenso
Gerimedica
GeriHome