Eind 2019 is Praktijk ter Horst opgericht door specialist ouderengeneeskunde Saskia ter Horst om kwetsbare ouderen met complexe problematiek zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen.

Via de huisarts word ik in consult gevraagd en samen met de patiënt en zijn/haar familie, praktijkondersteuner, huisarts en andere betrokken disciplines wordt er gekeken welke oplossing het beste past bij de wensen die er zijn. Te denken valt onder andere aan zorg rondom dementie (diagnostiek, omgaan met probleemgedrag, medicatie, advies ten aanzien van zorg en daginvulling), polyfarmacie (wanneer er sprake is van gebruik van meer dan 5 geneesmiddelen), zorg in de laatste levensfase en veilig thuis kunnen blijven wonen.

Daarnaast ben ik betrokken bij elk multidisciplinair overleg (MDO) in de huisartsenpraktijken waar ik kom. Dan wordt er gezamenlijk gekeken naar de mogelijkheden die er zijn om zo lang mogelijk veilig thuis te kunnen blijven wonen, ondersteuning te bieden aan de mantelzorgers, uitleg te geven over wat er te verwachten valt hoe ziektebeelden zich ontwikkelen en wat de verwachtingen daarbij zijn.

In elke huisartspraktijk wordt door de huisarts en praktijkondersteuner gekeken naar welke patiënten kwetsbaar zijn en welke patiënten ondersteuning van de specialist ouderengeneeskunde kunnen gebruiken. Gemiddeld worden deze patiënten 1-2x per jaar in het MDO besproken, maar indien nodig vaker. Daarbij worden zoveel mogelijk de betrokkenen uitgenodigd om ervoor te zorgen dat alle vragen beantwoord kunnen worden. 

Daarnaast kom ik graag bij de mensen thuis om zelf een goed beeld te vormen van de vragen en wensen.

Naast dat ik samenwerk met huisartsen ben ik ook werkzaam in het verpleeghuis. Op die manier kan ik voor alle kwetsbare mensen zorgen onafhankelijk van waar zij wonen. Hierdoor ben ik in staat om de kennis die er is in het verpleeghuis toe te passen in de thuissituatie, maar ook andersom.

Praktijk ter Horst
Correspondentieadres:
Meijerlaan 16
5691 LH Son en Breugel

KvK 76694844
AGB-Code 84057975
BIG nummer 99048384201