Klachtenprocedure 

Tot op heden zijn de huisartsen en hun patiënten heel tevreden over de door mij geboden zorg en adviezen. Maar het kan in de toekomst mogelijk zijn dat u over bepaalde zaken minder tevreden bent. Daarvoor heeft Praktijk ter Horst zich, conform de wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg, aangesloten bij een klachtenfunctionaris en geschilleninstantie. Uiteraard stel ik het zeer op prijs om de gelegenheid te krijgen om uw klacht eerst persoonlijk van u te vernemen en met u te bespreken. Wanneer wij er niet samen uit komen dan kunnen zowel u als ik contact opnemen met Klachtenportaal Zorg via info@klachtenportaalzorg.nl. Ook kan op www.klachtenportaalzorg.nl het klachtenformulier worden ingevuld.